Drago nam je što ste ovdje

Službe: nedjeljom u 10:00 sati.

 

Naša misija:

Učeći Riječ Božiju živimo.

 

Riječ Božija je vrijedna da je izučavamo i poučavamo.

 

Samo silom Riječi Božije možemo da živimo život

koji je na slavu Božiju.

 

Život u JC Riječ Božija

21 Feb

Molitveni Sastanak6:00pm

Molitveni Sastanak

Molitveni Sastanak

Feb 21 | 6:00pm

Molitveni Sastanak

25 Feb

Nedeljna služba10:00am

Nedeljna služba -

Nedeljna služba

Feb 25 | 10:00am

Nedeljna služba -